Integritetspolicy

Dataskyddsvillkor

Personuppgiftsansvarig
Structo Group OÜ
Sära tee 11-6, Peetri 75312, Estland
info@structo.ee

Personuppgifter är uppgifter vi samlar in för att tillhandahålla tjänster, identifiera och kontakta en person för att tillhandahålla en tjänst eller lösa en tvist. Enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen, det vill säga GDPR eller EU-förordningen 2016/679, behandlar vi inte känsliga personuppgifter.

Definitioner

Personuppgiftsansvarig är en fysisk eller juridisk person, myndighet, statligt verk eller annat organ som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, myndighet, statligt verk eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifter är all information om en identifierad eller identifierbar individ (nedan ”den registrerade”). En identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt genom hänvisning till en egenskap såsom namn, identitetsnummer, adress, nätverksidentifiering eller en eller flera fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala eller ekonomiska egenskaper; en sådan individs kulturella eller sociala egenskaper.

Behandling av personuppgifter är en automatiserad eller icke-automatiserad operation eller en uppsättning operationer som utförs på personuppgifter eller insamling av dem, såsom att samla in, dokumentera, organisera, strukturera, lagra, anpassa och ändra, söka, läsa, använda, publicera, distribuera eller på annat sätt tillgängliggöra, matcha eller genom kombination, inskränka, radera eller förstöra.

Cookies är små textfiler som en webbplats lagrar på din dator eller annan utrustning när du besöker vår webbplats. Detta gör det möjligt att spara information om dina inställningar, så att du inte behöver göra samma val när du besöker eller bläddrar på den här sidan igen.

Den rättsliga grunden för denna behandling av personuppgifter är behandling av personuppgifter för att fullgöra ett avtal som ingåtts med den registrerade personens medgivande eller för att vidta åtgärder i enlighet med den registrerades ansökan (artikel 6.1 (b) GDPR).

Statistik om webbanvändning

Vid besök på webbplatsen samlas icke-personifierad teknisk data om besökaren in.

Den tekniska datan är begränsad till internetadressen (IP-adressen) för datorn eller datornätverket som används, datorns webbläsares mjukvaruversion och operativsystem, tidpunkten för besöket (tid, datum, år) och plats. IP-adresser är inte associerade med personligt identifierbar information.

Vi använder det automatiska verktyget Google Analytics för att samla in ovanstående data. Om du inte vill tillhandahålla denna information om dig själv kan du välja bort Google Analytics insamling av data enligt beskrivningen här.

Cookies

Våra webbplatser använder cookies för att förbättra kvaliteten på de tjänster vi tillhandahåller. Vi använder sessionscookies, beständiga cookies och tredjepartscookies (Google Analytics, Facebook):
– för att identifiera nya och återkommande kunder;
– för att komma ihåg dina preferenser (språk, skärmupplösning och teckenstorlek);
– för att komma ihåg ditt samtycke till användningen av cookies (oavsett om du har samtyckt till användningen av cookies på denna sida eller inte);
– för att samla in tillförlitlig information om sidbesök för att mäta i vilken utsträckning vår webbplats möter användarnas behov och för att göra förbättringar.
Att aktivera cookies är inte nödvändigt för webbplatsens grundläggande funktioner, men det ger en bättre upplevelse av den. Du kan alltid radera och blockera cookies om du vill, men vissa funktioner på webbplatsen kanske inte fungerar som avsett om du gör det.
Observera att vissa cookies kommer från tredje parts tjänsteleverantörer som utför vissa uppgifter för vår räkning.
Informationen relaterad till cookies används inte för att identifiera dig och den data som samlas in är under vår kontroll. Cookies används inte för något annat ändamål än de som beskrivs ovan.
Hur länge sparar vi data?
Icke-personifierad teknisk data som samlas in på webbplatsen kommer att lagras på obestämd tid.
Delande av personlig information
– Vi kan göra din personliga, kund- eller affärsinformation tillgänglig för företag som tillhandahåller tjänster som stöder vår verksamhet, såsom webbanalytiker eller kundtjänstrepresentanter. Dessa företag har rätt att använda personuppgifter, kunddata eller affärsdata endast för att tillhandahålla tjänster till oss. När vi väljer tjänsteleverantörer ser vi till att tjänsteleverantören är belägen i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
– Vi kommer endast att dela din personliga, kund- eller affärsinformation med tredje part såsom beskrivet i denna sekretesspolicy. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part.
Rättigheter
I vissa fall har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter och rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Om du upptäcker att din integritet har kränkts, vänligen kontakta den personuppgiftsansvarige. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i landet där du bor.

Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies för att möjliggöra webbplatsens grundläggande funktioner och för att lagra användarinställningar.

Close cookie popup